tr
Contact US
tr

ÇEVRİMİÇİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Pharus Tech Bilişim’in müşteriye dijital hizmet paketlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Pharus Tech Bilişim, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Pharus Tech Bilişim Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “SAĞLAYICI” olarak anılacaktır.

Müşteri: Bu sözleşmeyi, SAĞLAYICI’nın online hizmet satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

Müşteri’nin SAĞLAYICI’nın web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

SAĞLAYICI, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra SAĞLAYICI’ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. SAĞLAYICI’ya müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri SAĞLAYICI’ya hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

SAĞLAYICI, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben 7 iş günü içinde, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteri ile beyan edilen yöntemlerden biriyle iletişim kurar.

Müşteri, SAĞLAYICI dijital servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

SAĞLAYICI, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. SAĞLAYICI her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, SAĞLAYICI web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin SAĞLAYICI servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN MÜŞTERİNİN KAYIT ESNASINDA BİLDİRDİĞİ KREDİ KARTI HESABINDAN TAHSİL EDİLMESİNE İZİN VERMİŞTİR. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA OTOMATİK OLARAK YENİLENEREK (AYRICA MÜŞTERİ ONAYI ALINMADAN), İLGİLİ SERVİS ÜCRETLERİNİN TAHSİLATI KENDİSİ TARAFINDAN KREDİ KARTI HESABINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, SAĞLAYICI’ya yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, SAĞLAYICI, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin SAĞLAYICI’ya olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait SAĞLAYICI’da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

SAĞLAYICI, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirmemesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.
SAĞLAYICI, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirecek, ilgili ücretlerin tahsilatını müşteri kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Uzaktan Satış Sözleşmesi ilkeleri doğrultusunda; 

HERHANGİ BİR DURUM ALTINDA İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Bunun yanı sıra dokümanların, standart belgelerinin, yazılımların ve programların çoğaltılarak dağıtılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki maddelerde belirtiler ürünlerin içerisinde her müşteriye özel bir lisans kodu bulunmaktadır. Belirtilen kodun, yasadışı dağıtım ve kopyalamalarda hukuki işlem için kanıt olarak kullanılabileceğini MÜŞTERİ uzaktan satış sözleşmesi kapsamında kabul etmiş sayılır. 

SAĞLAYICI MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.

BUNUNLA BERABER, SAĞLAYICI SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA SAĞLAYICI’NIN SORUMLULUĞU BULUNAMAZ.

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, SAĞLAYICI kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden SAĞLAYICI’nın onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan SAĞLAYICI hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SAĞLAYICI, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Bu durumda, müşterinin SAĞLAYICI’ya ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.
Müşterinin bu sözleşmede veya SAĞLAYICI Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, SAĞLAYICI, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirmemesi durumunda, SAĞLAYICI sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, SAĞLAYICI’ya yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “SAĞLAYICI Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “SAĞLAYICI Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, SAĞLAYICI’nın https://www.pharus-tech/online-satis-sozlesmesi web adresinde yayınlanmaktadır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, SAĞLAYICI’nın https://www.pharus-tech.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, SAĞLAYICI servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

For a Second Chance

Cart Overview